Utstyr for effektivisering og opprydding av marint søppel

Gjennom teknologioverføring har LoVeMar utviklet tjenester og produkter som er svært effektive i oppryddingen av marin plastforsøpling.

50 års erfaring fra oljevern teknologioverføres til produkter for marin forsøpling

1973 – 2018

2018 →

Våre samarbeidspartnere: