Vårt hav

Vårt ansvar

Utstyr for effektivisering og opprydding av marint søppel

Gjennom teknologioverføring har LoVeMar utviklet tjenester og produkter som er svært effektive i oppryddingen av marin plastforsøpling.