Andøyas vestkyst er ryddet for marint avfall

16. september 2021

Andøyas vestkyst er ryddet for marint avfall

september 16, 2021

Flittige ryddere i aksjon i Andøy. Foto og montasje, Bjørn Eide/LoVeMar

I starten av september ble årets ryddeaksjon i Andøy avsluttet. Totalt ble 70% av Andøyas vestlige strandsone ryddet.
Det ble ryddet i underkant av hele 600 kubikkmeter marint avfall. Dette hadde en samlet vekt på rett under 50 000 kilo.
Hovedtyngden av dette skriver seg fra fiskerinæringen. Vi fant mye garn, tauverk, taustumper, garnkuler og plastdunker, for å nevne noe.
Vi er utrolig stolt av våre ryddere fra JobZone Hålogaland som har stått på fra tidlige til seint og i alt mulig slags vær.
Samtidig ser vi fremover og gleder oss til å rydde deler av Øksnes og Bø så snart snøen forsvinner til våren.