Arbeidet med å sokne havbunnen for tapte fiskeredskaper i Austnesfjorden er godt i gang

19. juni 2023

Arbeidet med å sokne havbunnen for tapte fiskeredskaper i Austnesfjorden er godt i gang

juni 19, 2023

I samarbeid med Handelens Miljøfond og Norges Råfisklag jobber LoVeMar med å sokne havbunnen for tapte fiskeredskaper i Austnesfjorden.
Lorentzen Hydraulikk har tilpasset fartøyet for denne operasjonen.
VideoRay assisterer oss under vann med ROV.
Arbeidet er godt i gang 🙂