Banebrytende teknologi fra Vesterålen med vellykket test

17. november 2022

Banebrytende teknologi fra Vesterålen med vellykket test

november 17, 2022

Selskapet LoVeMar på Fiskebøl har oppgradert sin overflatetrål for fjerning av avfall i havet med en ny pumpeløsning. Overflatetrålen hadde svært gode testresultater med en oppsamlingsrate på 99,8 %.
Torsdag 3. november ble en ny versjon av Marine Debris Sweeper (MDS) grundig testet i Sløverfjorden i Hadsel, og resultatene er svært lovende. Plastavfall ble sluppet på havet for å teste systemet – Det ble sluppet ut 3 kubikkmeter avfall totalt. Utrolige 99,8 % av avfallet ble fanget opp av trålen. 2,3 % ble fanget opp i oppsamlingssekken bak trålen, mens de resterende 97,5 % ble pumpet automatisk over i slepefartøyet. De få gjenstandene som unnslapp trålen, ble plukket opp av en følgebåt.
– Vi er svært fornøyde med testen som viser at vi har truffet godt med utviklingen av systemet. Det nye pumpesystemet gjør det mulig å samle opp store mengder flytende avfall uten å stadig måtte skifte oppsamlingspose. MDS er derfor blitt mer effektiv og sikrere å bruke, sier daglig leder i LoVeMar, Michal Reinholdtsen.
Mange steder i verden er tettheten på flytende plastavfall i havet et enormt problem. Plast som ligger i havet, truer både dyreliv og menneskers levebrød langs kysten. Med det nye MDS-systemet er effektiv opprydding av sterkt forsøplede havområder blitt mulig.
– MDS er spesielt utviklet for å håndtere store mengder avfall. Så vidt vi vet er vi verdensledende på denne teknologien. Derfor har vi stor tro på at MDS vil være banebrytende i kampen mot marin forsøpling, sier Reinholdtsen.
Både Innovasjon Norge og Handelens Miljøfond har bidratt med utviklingsmidler til produktet som har vært gjennom flere utviklingstrinn. Neste vår skal MDS testes i Indonesia og målet er at det nye systemet skal være klart for salg innen utgangen av 2023.