Historien om LoVeMar

Lidenskapen for havet og håndverket

I 1978 skulle den oppfinnsomme fiskarbonden og notbøteren Torstein Hansen på Fiskebøl oppleve å havne midt i oljeeventyrets sentrum da Statens Forurensningstilsyn plutselig stod på døra med et millionoppdrag.

Noen år tidligere hadde nemlig Hansen funnet opp og utviklet Ringnotlensa for å samle opp oljesøl i havet, dersom større utslipp skulle oppstå i havområdene der fiskebrukene og livsnerva lå. Nå skulle den nasjonale beredskapen mot oljesøl i havet sikres og Torstein Hansens oppfinnelse ble løsningen.

Den dagen Statens Forurensningstilsyn leverte millionkontrakten kastet Torstein seg rundt og satte hele familien i arbeid. Dyrene i fjøset ble byttet ut med symaskiner, sveiseutstyr og garnbøting. Et oljeverneventyr startet den dagen Torstein med sitt pågangsmot, arbeidsmoral, oppfinnsomhet og omsorg for havet skulle gå i arv. Lidenskapen for havet og verdien av tradisjoner, kunnskap og håndverk er i dag ryggraden til LoVeMar.

Terje Olav, Remi og Michal, sønn og barnebarn av Torstein, skulle alle ta med seg og bygge videre på den lokale, kjente kunnskapen, erfaringen og teknologien fra fiskeri og oljevern og fra han far. Sammen etablerer Terje, Remi og Michal LoVeMar, en lokal bedrift med et globalt marked som sikrer effektiv opprydding av marin plastforsøpling i hav, elver og strand med egenutviklede løsninger og produkter.