LoVeMar ble med LAS på opprydding utenfor Storemolla

16. juni 2023

LoVeMar ble med LAS på opprydding utenfor Storemolla

juni 16, 2023

Kjekt å få være med LAS (Lofoten Avfallservice) på tokt utenfor Storemolla.
Av og til må man bare snørpe igjen klær og skotøy og trå til. Det ga gevinst i form av 7 kubikk med marint avfall 😊
Du kan lese mer på facebooksiden til Clean Up Lofoten om rydding av marint avfall og forebyggende tiltak mot forsøpling.