LoVeMar skal teste plastrydding i Europa

12. januar 2022

LoVeMar skal teste plastrydding i Europa

januar 12, 2022

MDS450 under test

– Testing under realistiske forhold er avgjørende for oss for å kunne nå målet vårt om å tilby verden et effektivt system for oppsamling av flytende avfall. Gjennom godt partnerskap og god støtte er vi nå klare til å ta neste viktige steg, sier prosjektleder Terje Olav Hansen i LoVeMar AS på Fiskebøl.

Bedriften har nylig fått fullfinansiert et omfattende testprogram gjennom støtte fra Handelens Miljøfond og Innovasjon Norge. Testene skal gjennomføres på særlig belastede steder i den europeiske delen av Middelhavet.

LoVeMar har samarbeidet med andre bedrifter i Arena-klyngen MRC (Marine Recycling Cluster) om å utvikle systemet, og vil særlig trekke frem Selstad og Salt Lofoten (SALT) i Svolvær, Melbu Systems og Momek på Melbu, samt Nordlaks og Egga Utvikling. MRC har lenge forsøkt å få i gang et internasjonalt pilotprosjekt innen marin opprydding.

– Vi hadde i utgangspunktet planlagt å gjennomføre testing i Asia ettersom de mest forsøplede havområdene er der. Pandemien har imidlertid gjort at vi har endret planene, sier Hansen. Fire aktuelle lokaliteter i Europa er nå blitt vurdert, og selskapet skal ta en endelig avgjørelse i løpet av de neste månedene.

– Forrige test var vinteren 2020 på Fiskebøl. Resultatene den gang var svært lovende, med over 98 % opptak av det avfallet som lå i vannet. SALT fulgte testen og dokumenterte resultatene. Når vi nå skal teste sørover i Europa tar vi med oss en større sweeper, MDS 450, som også har gjennomgått flere revisjoner. Målet er å utvikle et system som kan rydde flytende avfall med stor effektivitet, sier daglig leder Michal Reinholdtsen.

Konseptet har vekket interesse hos REV Ocean, som har valgt å bli med i prosjektgruppen. – REV Ocean har med stor interesse lest de resultater som er oppnådd av LoVeMar AS når det gjelder oppsamling av marint plastavfall i havoverflaten. Vi vil gjerne bidra til gjennomføring av pilotprosjektet som planlegges, sier Nina Jensen som er direktør i REV Ocean AS.

SALT er en viktig partner for LoVeMar på analyse, dokumentasjon og kunnskapsformidling, og er et ledende kompetansemiljø i Norge på plastforsøpling. – Dette prosjektet er viktig for å få til utvikling og testing av oppryddingsteknologi i kraftig forsøplede områder, som enkelte elver og havneutløp, sier Carl Höjman, som er fagleder innen marin forsøpling i SALT.

– Behovet for opprydding er stort mange steder i verden, og vi syns det er veldig spennende å støtte en løsning som kan benyttes til å rydde både på havet, i havneområder og i større elver. Det er også flott at utstyr opprinnelig utviklet for oljervern kan danne basis for utstyr som nå skal brukes til rydding av plast. Slike synergieffekter gir mange fordeler, sier Therese Fosholt Moe, prosjektleder i Handelens Miljøfond.