Marine Recycling Cluster tildelt Arenaklyngestatus

8. november 2019

Marine Recycling Cluster tildelt Arenaklyngestatus

november 8, 2019

Det satses for tiden på opprydding av marin forsøpling, og nå skriver også næringslivet seg for alvor på i kampen for et renere hav. Nylig ble bedriftsklyngen Marine Recycling Cluster fra Lofoten og Vesterålen anerkjent for sitt arbeide og tildelt Arenaklyngestatus av Norwegian Innovation Cluster (NIC), et statlig finansiert program bestående av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge.

Marine Recycling Cluster (MRC), som LoVeMar er en del av, ledes av EGGA Utvikling avdeling Stokmarknes og består av over 20 bedrifter som samarbeider om utvikling av teknologi for effektiv og sikker opprydding av marin forsøpling.

Marine Recycling Cluster utvikler teknologi for å kartlegge marin forsøpling og teknologi for opprydding og håndtering av avfallet. En annen del av arbeidet som klyngen gjør er å skape en industriell verdikjede som kan håndtere utrangert utstyr fra fiskeri og havbruk. Et tredje satsingsområde er produksjon av syntetisk diesel fra globalt plastavfall.

NIC er et program som støtter klynger og bedriftssamarbeid som skaper verdier gjennom bærekraftig innovasjon. Arenaklyngestatusen innebærer en årlig støtte fra NIC på to millioner kroner over en periode på tre år. Støtten vil primært gå til samarbeidskostnader for klyngen, økt synlighet for arbeidet som bedriftene i klyngen gjør og til å arrangere faglige møtepunkter og konferanser.

Det var særlig MRCs tre konsepter “Marine Clean-up Tool Box”, “Marine Precycling” og “Marine Energy Recycling” som var interessante for NIC og påvirket tildelingen. Tildelingen og anerkjennelsen er en stor motivasjon og inspirasjon for det videre arbeidet i MRC. “En enorm vitamininnsprøytning for arbeidet vi gjør,” sier leder for MRC, Børge Bentsen til Kyst og Fjord.

Les mer om tildelingen: Opp i elitedivisjon (Kyst og fjord, 8.11.2019) og Tar opp åtte nye klynger i fornyet satsing (Innovasjon Norge, 8.11.2019)