LoVeMar – vårt hav, vårt ansvar

LoVeMar leverer utstyr for effektivisering av oppryddingen av marint søppel fra strandsone, havoverflate og elver. Utstyret leveres til statlige og private bedrifter og organisasjoner både internasjonalt og i Norge. LoVeMar har sammen med samarbeidspartnere utviklet teknologien til et sweepersystem og et flytende transportbånd.

Selskapet vårt bygger på lang erfaring og kompetanse innenfor fiskeri, oljevern, mekanisk industri og marin forsøpling. Gjennom teknologioverføring har LoVeMar utviklet tjenester og produkter som er svært effektive i oppryddingen av marin plastforsøpling. Med støtte og stort nettverk i inn- og utland fortsetter vi å vokse og utvikle oss i takt med et stadig større og viktigere oppdrag: Å ta vare på havet.

LoVeMar er en del av bedriftsnettverket Marine Recycling Cluster som i 2019 ble tildelt Arena-klyngestatus fra Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge.

Styreleder Terje Olav Hanssen

Terje Olav Hanssen

Styreleder

Telefon: +47 905 72 795

Daglig leder Michal Reinholdtsen

Michal Reinholdtsen

Daglig leder

Telefon: +47 915 41 142

Marine Debris Sweeper

3 båter som gjør et marint sweepersystem som samler plastavfall fra havet

Floating Conveyors

6 personer som går på en brygge over til en flytende transportbånd