Produkter

Marine Debris Sweeper

3 båter som gjør et marint sweepersystem som samler plastavfall fra havet
Et marint sweepersystem som samler plastavfall i hav og elver.

Floating Conveyors

6 personer som går på en brygge over til en flytende transportbånd

Et flytende transportband som frakter avfall fra land til fartøy i veiløse områder. FC kan både benyttes til transport av marint søppel og utstyr og benyttes som gangvei for strandryddere som samler plastsøppel.

Har du spørsmål?

Ta kontakt i dag