Sammen for havet

11. november 2019

Sammen for havet

november 11, 2019

I mars og november deltok LoVeMar, sammen med sju andre norske bedrifter, på Innovasjon Norges Global Growth Forum i Jakarta i Indonesia. Forumet omhandlet plast og avfallshåndtering. Mengdene avfall og plast i hav og elver i området rundt Jakarta, samt størrelsen på søppeldepotene i byen gjorde sterkt inntrykk på delegasjonen fra Norge.

Under deltakelsen på Global Growth-forumet besøkte LoVeMar Jakartas største søppeldepot og fikk omvisning av renovasjonsselskapet Waste 4 Change. Selskapet tar imot 1300 lastebiler med søppel hver dag. Søppeldepot som dette kan bli til over 40 meter høye søppelberg. Over 10.000 mennesker i alle aldre hadde jobb som søppelplukkere på depotet i Jakarta. På landsbasis er det over 3 millioner søppelplukkere.

Indonesia har en stor jobb foran seg, og de er i gang. Avfall som tema er aktualisert og løftet opp på alle steg i utdanningen, fra barnetrinn og opp til høyere utdanning. Når det kommer til avfallshåndtering og opprydding av hav og elver håper LoVeMar at norske bedrifter og verden forøvrig kan bistå Indonesia. Store mengder avfall, plast og forurenset vann går daglig fra de indonesiske elvene og ut i verdenshavene og danner enorme havstrømvirvler av flytende plast og avfall.

Gravemaskiner som rydder opp i en søppeldepot

De norske bedriftene LoVeMar, Melbu Systems, EGGA Utvikling, Andøya Space Center, Avfall Norge, Auritsius, SALT og EMPower delte podium med ministre og direktører under Global Growth og presenterte sine løsninger, ideer og ambisjoner. Reisen til Jakarta og Indonesia, alle møtene med kollegaer i bransjen, de sterke inntrykkene, det felles engasjementet for et renere hav og vissheten om at løsningene finnes, inspirerer stort. LoVeMar er klar for å brette opp ermene.

Global Growth er Innovasjon Norges eksportprogram. Programmet tar sikte på å sette etablerte norske bedrifter i forbindelse med relevante norske og internasjonale aktører i samme bransje. Målet med programmet er å skape trygge arenaer for kompetanse- og nettverksbygging som åpner dører for vekst og utvikling også på det internasjonale markedet. Som en del av programmet besøker bedriftene internasjonale markeder.