TEST AV MARINE DEBRIS SWEEPER 450 22. APRIL 2020

6. august 2020

TEST AV MARINE DEBRIS SWEEPER 450 22. APRIL 2020

august 6, 2020

22. april testet vi Marine Debris Sweeper 450, og den ble kvalitetssikret/dokumentert av SALT Lofoten AS.

Formål med testen:
Opptaks- og holdeevnen til MDS 450 under realistiske, men avgrensede operasjonsbetingelser, i tillegg til å teste rigging og drift av MDS. 

Gjennomføring av test
Det var 4 båter involverte; 1 og 2 var tilkoblet MDS 450 for fremdrift, en for hver lensearm. Båt nr. 3 slapp ut søppel til testene og var bemannet med testleder, fotograf og båtfører. Båt nr. 4 var observatør og hjelpebåt. Alle båter kommuniserte via VHF radio.
12 stk 100 liters sekker med søppel ble sluppet ut samt 100 liter røtter/greiner, en not og en trepalle som hadde størrelse med en europalle.
Sammensetningen av søppel er ikke tilfeldig. Målet har vært å ha tilsvarende søppel som man ser i havoverflaten i Java Sea i Indonesia. Det er satt sammen ut fra resultat på en studie som er gjort på tilgjengelig litteratur og samlet erfaringer fra personer som har besøkt Indonesia.

Testresultat:
MDS viste gode resultater i sjøen, og hadde en opptaksevne på 98,3 %.

Meget gode testresultater for oppsamling av flytende søppel
Mange steder i verden er tettheten på flytende plastavfall i havet et stort problem. LoVeMar har utviklet en overflatetrål (sweeper) som skal kunne samle opp slikt avfall på en effektiv måte. Både Innovasjon Norge og Handelens Miljøfond har bidratt med utviklingsmidler til produktet som har vært gjennom flere utviklingstrinn. I begynnelsen av mai ble SALT AS i Svolvær engasjert for å dokumentere opptaksevnen på MDS 450, den foreløpig største av sweeperne som er laget. Testen ble gjennomført i sjøen utenfor Fiskebøl, med nødvendige tillatelser. 1,2 kubikkmeter mikset plastsøppel ble sluppet i havet, innblandet med blant annet en fiskenot, greiner og en europalle i tre. Sammensetningen av avfall er laget med utgangspunkt i typiske forekomster i Asia.

Opptak av flytende avfall er ikke så enkelt som det ser ut som. Et problem er ofte at avfallet enten går over kanten eller følger vannstrømmen på undersiden og unnslipper. Testen viste at konstruksjonen fungerte etter hensikten, og hele 98,3 % av avfallet ble samlet opp. Neste steg blir å utstyre sweeperen med en paravan (tråldør) slik at den kan opereres med bare én båt.